Sjov med Rimfaxe og Skinfaxe

- det er for børn! Tag mig videre

Forside

minutter til motorvej E47

minutter til København

Velkommen til Haslev – Den metropoliske landsby

Haslev er en stationsby med ca. 11.700 indbyggere beliggende i et smukt herregårdslandskab og ved tilgængelig, bynær skov. Haslev er den største by i Faxe Kommune og kommunens rådhus er placeret i byen. Byen har en stolt historie som knudepunkt for produktion, handel, kultur og uddannelse, der sammen med kirken har spillet en vigtig rolle for byens udvikling og selvforståelse.

I Haslev er der et højt serviceniveau og et driftigt handelsliv. Byen har et aktivt foreningsliv og en lang række unikke tilbud inden for sport, kultur, fritid og uddannelse i Faxe Kommune. Haslev har alle nødvendige tilbud for børn og unge fra vuggestue til studenterhue.

“Haslev er den største by i Faxe Kommune med ca. 11.700 indbyggere”

Byens gamle seminarium bruges nu som kulturhus for hele kommunen under navnet Kultunariet. Derudover er der gode vejforbindelser og god offentlig transport, hvilket gør det nemt at pendle til København og Køge.

Forside

minutter til Køge

minutter til København

Velkommen til Terslev – Den hyggelige by

Terslev er kommunens mindste centerby med omkring 900 venlige mennesker. I Terslev siger de selv, at det er “den mest sociale by syd for Køge”. Her er i hvert fald rige muligheder for på en og samme tid at nyde freden sænke sig – og så i øvrigt fylde fritiden ud med lokale arrangementer.

I Terslev er fællesskab og samarbejde en spidskompetence, og du vil møde en aktiv borger- og erhvervsforening, som – blandt meget andet – hvert år arrangerer fælles revy-tur til Nykøbing F og holder fastelavnsfest. Kirken er også en stor medspiller i Terslev, og byder jævnligt på sangcafe, kaffe og koncerter for alle. Og så har byen en mere end 125 år gammel idrætsforening, hvor ildsjælene folder sig ud med både fodbold, badminton og gymnastik.

Terslev Børnehus
500 meter uden for Terslev bymidte ligger Terslev Børnehus sammen med Terslev Skole sportshal og idrætsplads. Her kan dit barn gå direkte fra vuggestue og børnehave og videre til og med 6. klasse. Terslev Børnehus er en aldersintegreret daginstitution med børn i alderen 0-9 år. Terslev Børnehus er en “udelivsinstitution” hvilket betyder, at børn og voksne er ude størstedelen af tiden. Terslev Børnehus er desuden en del af Friluftsrådets “Grønne Spirer”-ordning, hvor udeliv, naturoplevelser, miljøforståelse og arbejdet med lærerplaner i uderummet er i centrum.

Terslev Skole – en del af Vestskolen 
Der går 115 børn på Terslev Skole, der i øjeblikket har to spor per årgang. Terslev Skole har opnået at få Friluftsrådets grønne flag hvilket betyder, at eleverne undervises i og arbejder med bæredygtig udvikling og miljøhensyn. På Terslev Skole er der et stærk sammenhold og fællesskab på tværs af klasserne, fordi de har:

 

  • Fælles morgensamling
  • Venskabsklasser og årlige fagdage på tværs af årgangene
  • Fælles fejring af jul, fastelavn og Sankt Hans
  • Fælles arrangementer som klipning af julepynt, fejring af fastelavn og Sankt Hans

“I Terslev mærker man, at det er en by, hvor fællesskab og samarbejde er en spidskompetence. For mig er Terslev en by med en helt speciel klang, atmodfære og akustik. Og så har vi et tal da ordentligt fokus. Der skal være plads til os alle.”

Linda Larsen, Terslev

Transport til og fra Terslev
Fra Terslev kan du hver time tage bus 265 til Haslev. Der er 11 km i bil til nærmeste motorvejsafkørsel.

Se boliger og byggegrunde til salg i Terslev og omegn

Forside

minutter til motorvej E47

minutter til international lufthavn

Velkommen til Dalby – En by for pendlere

Dalby er en bosætnings- og pendlerby med lidt over 2.000 indbyggere. Byen har mange år tilbage været præget af landbrug og produktionslandskab. En stor del af byen er vokset frem i 1960’erne, og er derfor karakteriseret ved store, åbne parcelhuskvarterer.

Dalby kendes af flere som byen, hvor Heering etablerede kirsebærplantage og fabriksbygninger til produktion af sin kendte kirsebærlikør. Området var i mange år et livligt erhvervsområde og bidrog med lokale arbejdspladser. Til trods for sit navn ligger Dalby nærmere på siden af en bakke og ikke i en dal. Byen strækker sig fra Ådalens bund til et stykke fra toppen af Dalby bakke.

“Dalby ligger tæt på motorvejen og er dermed godt placeret i forhold til pendling”

Dalby ligger tæt på motorvejen og er dermed godt placeret i forhold til pendling. Den har en lang række velfungerende servicetilbud, heriblandt en Superbrugs, et ældrecenter, en restaurant samt et aktivt sports- og foreningsliv. Dalbys Gymnastik- og Idrætsforening har et varieret udbud af sportsgrene og sportsfaciliteter, som de mange aktive borgere i Dalby nyder godt af. Dalbys borgere er velorganiserede i Dalby Borgerforening, der ønsker at styrke det lokale fællesskab og kultur- og handelslivet. De står bag en række arrangementer, der bl.a. finder sted i byens forsamlingshus.

Forside

minutter til motorvej E47

minutter til Københavns Lufthavn

Velkommen til Rønnede – En smuk og aktiv by for alle generationer

Rønnede er en pendlerby med cirka 2.400 indbyggere. Byen ligger smukt placeret i et kuperet terræn med en sydvendt skråning, der peger ned mod naturområderne Gøgsmosen med Susådalen og åens udspring i nærheden. Rønnede er en udstrakt by med mange parcelhuse og er reelt vokset sammen med landsbyen Kongsted. Den smukt renoverede Rønnede Kro ligger midt i byens store, oprindelige vejkryds og fungerer, sammen med bl.a. dagligvarebutikker og en tankstation, som et funktionelt centrum. Rønnede ligger godt placeret med få minutter ud til Sydmotorvejen, der gør, at byen ligger i magelig pendlerafstand til København og Køge.

Rønnede kan tilbyde alle servicetilbud såsom skole, daginstitutioner og SFO. Ligesom der også er mange fritidstilbud og rekreative muligheder i byen og i umiddelbar nærhed, herunder Rønnede Idrætsforening, der tilbyder en lang række sportsgrene udendørs som indendørs i Rønnede Hallen. Desuden ligger her Rønnede Golf Klub, som er Faxe Kommunes eneste golfklub.

“Rønnede har et aktivt foreningsliv og er blandt andet organiseret i Netværk Rønnede og Kongsted Borgerforening”

Camp Adventure, der er en aktivitetspark med bl.a. trætopbaner, ligger også i umiddelbar nærhed. Rønnede har et aktivt foreningsliv og er bl.a. organiseret i Netværk Rønnede og Kongsted Borgerforening.

Forside

minutter til motorvej E47

minutter til København

Velkommen til Faxe – En aktiv idrætsby båret af lokalt fællesskab

Faxe er en stationsby på Sydsjælland med omkring 4.000 indbyggere. Faxe bliver betegnet som et af Faxe Kommunes udviklingscentre og udgør en samlende rolle for kommunens østlige opland. Byen ligger en halv times kørsel fra Køge og en time fra København.

Byen har Faxe Station Syd, som er en del af lokalbanen, der dog ligger lidt uden for byen. Mod øst ligger byen helt ud til Faxe Kalkbrud, der har spillet en stor rolle for byen op gennem historien og fortsat er med til at give byen sit særpræg. Faxe har en lang industrihistorie og i dag medvirker byens store erhvervsvirksomheder til historien om en aktiv industriby, der er en vigtig del af byens vartegn.

“Faxe bliver betegnet som et af Faxe Kommunes udviklingscentre”

Bymidten er attraktiv med et levende handelsliv. Byen er omkranset af skove og andre grønne rekreative områder. Serviceniveauet i byen er godt, og de vigtigste offentlige servicefunktioner er samlet i et velplanlagt område.

Forside

minutter til motorvej E47

minutter til Køge

Velkommen til Karise – En by fuld af kultur og sammenhold

Karise er en stationsby midt i naturen med omkring 2.200 indbyggere og et aktivt sports- og foreningsliv. I Karise kan man bo i byen og samtidig være tæt på landet og naturen.

Det er nemt at komme til og fra Karise, idet byen har gode vejforbindelser og offentlig transport. Fra stationen i Karise er der 18 minutter til Køge og fem kvarter til København. Karise har en historie, der går tilbage til middelalderen, hvor Karisegård og Karise Kirke blev anvendt som fæstningsanlæg. Byens sagn om helgener og myter om ”Carl af Rise” har lagt navn til Karise i 1200-tallet.

“I Karise kan man bo i byen og samtidig være tæt på landet og naturen”

Karise Børnehus

Karise Børnehus er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Karise Børnehus ligger tæt på skole og SFO. Børnehuset har en vuggestueafdeling med 3 stuer og en børnehaveafdeling med 3 stuer. Førskolebørn er samlet i ’ældste-gruppen’ på én af de tre stuer.

Karise Børnehus arbejder med grundværdierne: nærvær, ro, balance, frisk luft, bevægelse og glæde. Derudover anvender Karise Børnehus den anderkendende og udviklingsstøttende tilgang Marte Meo.

Karise Børnehus har et godt samarbejde med skole og SFO om overgangen børnehave til Østskolen – afdeling Karise.

Uddannelse

Karise har en lang række velfungerende servicetilbud, heriblandt en folkeskolen Østskolen med centerklasser og en international linje, Karise Efterskole, ungdomsuddannelsen Kariseuddannelsen og et mikrobibliotek.

Fællesskaber

Karises borgere er velorganiserede i Karise Håndværker- og Borgerforening og samles ofte til arrangementer i Kulturhuset Leopold, der har stor lokal opbakning. Karises Idrætsklub har et varieret udbud af sportsgrene og sportsfaciliteter, som de mange aktive borgere i Karise nyder godt af.

Forside

minutter til motorvej

minutter til København

Velkommen til Faxe Ladeplads – En attraktiv kystby

Faxe Ladeplads er en engageret, kreativ og attraktiv kyst- og havneby omgivet af skov og strand med knap 2.900 indbyggere tæt på Storkøbenhavn. Faxe Ladeplads fik sit navn, da havnen blev anlagt som ladeplads for kalk fra Faxe Kalkbrud i midten af 1800-tallet. Det var havnen, følgeindustrierne og arbejdspladserne, der var forudsætningen for den bosætning og bydannelse, der blev til Faxe Ladeplads. Havnen er fortsat aktiv med både industri og lystbådehavn.

Byen orienterer sig mod København med gode vejforbindelser og offentlig transport og har en lang historie som yndet turistmål med velbesøgte sommerhusområder, campingpladser og lystbådehavn. Der er gode servicefunktioner – en skole, børne- og ældreinstitutioner, aftenskole, efterskole, gode idrætsfaciliteter og varierede boliger til gode priser sammenlignet med København.

“Byen orienterer sig mod København med gode vejforbindelser og offentlig transport”

Byens borgere er meget engagerede i udviklingen af byen. De er kreative, gode til at tage imod turister og vil gerne indgå i deleøkonomiske initiativer, hvor man hjælper hinanden lokalt.

Oplev vores lokalsamfund

Klik på et lokalsamfund for at se mere

Faxe-kort Created with Sketch. Faxe Ladeplads Faxe Karise Terslev Haslev Rønnede Dalby

Køb hus eller byg-selv?

Huse til salg

Hvorfor bo dyrt, når du i stedet kan købe hus i Faxe Kommune? Vores gennemsnitlige pris pr. m2 er typisk halvdelen af, hvad en tilsvarende bolig koster i f.eks. Køge.

Byggegrunde til salg

Går du med en drøm at bygge et hus helt efter dit eget hoved? Vi har ofte mindst 80 byggegrunde til salg, der kan danne rammen om dit nye drømmehus

Hils på dine nye naboer

Signe og Lars

Signe og Lars

Signe og Lars blev solgt på ideen om at bygge selv efter et hyggeligt familiebesøg i Dalby, hvor solen skinnede.

Emil og Helena

Emil og Helena

Masser af plads og nem adgang til motorvejen gjorde at Emil og Helena tog springet fra Hvidovre til Dalby.

Isil og Nikolaj

Isil og Nikolaj

Chancen for at udleve drømmen om at blive selvforsynende fik i 2017 familien Bayraktar Thomsen til at flytte fra lejligheden i København N til andelslandbruget Brinkholm i Karise.

 

Følelsen af Faxe fortalt i billeder

Få én på opleveren

Nyd skovenes dybe stille ro eller lyt til havets brusen. Nørd din hobby i fællesskab med andre i en af vores mange foreninger. Få et skud kultur.

I Faxe Kommune står de gode oplevelser i kø.