Natur

Naturen er lige udenfor døren

Faxe Kommune nyder godt af en rig natur med adgang til både skov, hav, søer og strand. Vi er særligt stolte af Faxe Kalkbrud, Feddet, vores mange godser og herregårde (bl.a. Gisselfeld og Bregentved), det idylliske og kuperede landskab samt vores rige flora og fauna, som alt sammen opfordrer til kultur-, natur- og friluftsoplevelser i hele kommunen.

Faxe Kalkbrud

Rejs 63 millioner år tilbage i tiden til dengang Danmark var dækket af et dybt hav, og der voksede et stort koralrev, hvor Faxe ligger i dag. Her levede hajer og krokodiller sammen med mere end 500 andre slags dyr.
I Faxe Kalkbrud kan du gå på fossiljagt og finde dine egne 63 millioner år gamle fossiler.

“Faxe Kommune nyder godt af en rig natur med adgang til både skov, hav, søer og strand.”

Natura 2000 områder

Natura 2000 områderne i Faxe Kommune omfatter de største og mest sårbare af kommunens naturområder, både til lands og til vands. De tæller:

 

  • Søer ved Bregentved og Gisselfeld.
  • Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.
  • Skovene ved Vemmetofte.
  • Bagholt Mose.

Feddet – En enestående halvø

Feddet er en 2.000 år gammel halvø dannet af strandvolde. Sandtilførsel fra nordøst gør at halvøen stadig vokser i bredden. Undergrunden består af aflejringer af sand, grus og flintesten. Derfor er jorden meget næringsfattigt og her er et særegent dyre- og planteliv. Det flade landskab er næsten jysk af karakter. Mod øst findes Sjællands største hede dækket mest af lyng, mod syd strandenge, mod vest græsmarker der afgræsses af får og på de centrale dele, eg- fyrre- og birkeskov. Mange steder høres kun naturens lyde.